O nás

Od roku 2008 v sokolovně pod hlavičkou Sokola Příbram probíhají tréninky aerobiku. Děti trénují 2x týdně a jsou rozdělené do několika skupin. Přípravku navštěvují děti ve věku 4-6 let, trénují základy aerobiku a gymnastiky. Starší děti ve věku 7-14 let tvoří 3 týmy.Jejich hodiny jsou pestřejší. Děti také trénují svoje závodní skladby na stepech a podiové skladby v aerobiku.

Úspěchy v roce 2008:

 2.místo – Milín ( kategorie 12-16 let – stepy)

 3.místo -  Praha Wellnes ( kategorie 8-11 let – stepy)

 4.místo -  Praha Wellnes ( kategorie 12-16 let – stepy)

 Ocenění za výborně zvládnutou choreografii v aerobiku

-Praha-Tyršův dům ( kategorie 8-11 let  - skladba  Ovečky a vlci )

 

Rok  2009   byl pro náš oddíl velmi úspěšný. V našem oddíle trénuje celkem 47 děvčat (ročník 1994-2004). Tréninky mají rozdělené do dvou skupin: přípravka a závodníčci. V přípravce děti trénují 2x týdně 1 hodinu. Na těchto hodinách mi  začala pomáhat starší děvčata z oddílu závodníčci. Závodníčci trénují 2x týdně společně 1h a 1x týdně každý tým  zvlášt 1h a 30min. Celkem trénují 3 týmy.

Úspěchy v roce 2009:

                 Ocenění za dobře zvládnutou choreografii a techniku na stepech

                 Praha-Tyršův dům ( kategorie 8-11 let- skladba Mama mia)

                 4. místo – Praha Wellnes ( kategorie 8-11 let - step)

                 4. místo – Praha Wellnes ( kategorie 11-16 let- step)

                 1. místo – Milín ( kategorie 8-11 let- step)

                 3. místo – Milín ( kategorie 11-16 let-step)

                 1. místo Milín – Master class Lucie Křížová ( 8-10 let-aerobik)

                 2. místo Karolínka Běhalová (8-10 let-aerobik)

                 3. místo Natálka Poláková (8-10 let-aerobik)

                 3. místo Karolínka Třesohlavá (11-13 let-aerob.)

                 Cena sympatie: Verunka Walterová (7 let-aer.)

                 3. místo – Český Brod Wellnes ( kategorie 8-11 let-step)

                 3. místo – Český Brod  Wellnes( kategorie 11-16 let-step)

                 2. místo – Poděbrady – Pděbradská brána ( kategorie 8-11 let-step)

                 2. místo – Praha Petřiny Wellnes ( kategorie 8-11 let-step)

                 1. místo – Praha Petřiny Wellnes ( kategorie 11-16 let-step)

                 2. místo – Zlín Wellnes ( kategorie 8-11 let-step)

                 2. místo – Zlín Wellnes ( kategorie 11-16 let-step)

                 3. místo – Zlín Wellnes ( kategorie 11-16 let-step)

 

 Na začátku roku 2010 děvčata z oddílu aerobiku úspěšně zahájila svoji závodní sezonu. Tři závodní týmy v podiových sestavách na stepech přivezly několik medailí a ocenění. Vzáří  roku 2010 se do našeho oddílu přihlásila spousta nových děvčat. Celkem se oddíl může pochlubit 58 členy. Děvčata díky svým úspěchům získala pro oddíl sponzorský dar od firmy RWE ENERGII ve výši 30 000kč. Pro oddíl a sokol to byla velká příležitost. Koupily jsme nové značkové stepy REEBOK a přispěli sokolu na nové prostory – zrcadlový sál. Tréninky opět probíhají zvlášt pro přípravku a závodníčci. V přípravce děti trénují 2x týdně 1h. Opět mi pomáhají děvčata ze závodních týmů: Anetka Peškařová, Tereza Bredlová, Marie Kaprasová. Závodní týmy trénují 3x týdně. 2x týdně společně 1h a 1h 30min každý tým zvlášt.

Úspěchy v roce 2010

Datum            Místo  konání          Počet závodnic                 Kategorie          Umístění

27.3.2010       Železný  Brod                       8                            ml.žákyně          2.místo

27.3.2010       Železný  Brod                       8                            st.žákyně           5.místo

27.3.2010       Železný  Brod                       8                            st.žákyně           7.místo

18.4.2010       Nymburk                               8                            ml.žákyně          4.místo

18.4.2010       Nymburk                               8                            st.žákyně           6.místo 

18.4.2010       Nymburk                               8                            st.žákyně           7.místo

01.5.2010       Příbram                                 8                            ml.žákyně          1.místo

01.5.2010       Příbram                                 6                            ml. žákyně         3. místo

01.5.2010       Příbram                                 7                            ml.žákyně          4.místo

01.5.2010       Příbram                                 7                            st.žákyně           1.místo

01.5.2010       Příbram                                 8                            st.žákyně           3.místo

26.9.2010       Mladá  Boleslav                    8                            ml.žákyně          3.místo

16.10.2010     Kladno                                   8                            ml.žákyně          4.místo

16.10.2010     Kladno                                   8                            st.žákyně           5.místo

16.10.2010     Kladno                                   8                            st.žákyně           7.místo

13.11.2010     Praha                                     8                            ml.žákyně          2.místo

13.11.2010     Praha                                     8                            st.žákyně           1.místo

13.11.2010     Praha                                     8                            st.žákyně           3.místo

17.11.2010     Český Brod                           1                            ml.žákyně         16.místo

17.11.2010     Český Brod                           1                            juniorky              3.místo

 

V  roce  2011  jsme  pilně  trénovali v  novém  prostoru  sokolovny- zrcadlovém  sále. Naše  tréninky jsou  kvalitnější,protože  děti  mají  otevřený  prostor  a  spoustu  zrcadel  kolem  sebe.  Výsledkem  jsou  pěkná  umístění  a  získané  medaile  na  závodech.

Celkem  závodilo  5  stepových  týmů po  6,8,9  děvčatech. Od  ledna  2011  do  konce  tohoto  roku  jsme  se  celkem  zúčastnili  9  závodů.

Přivezli  jsme  si  2 zlaté, 5 stříbrných  a  4 bronzové  medaile. Ani  o  prázdninách  jsme neodpočívali. Užívali  jsme  si  týden  v  srpnu

na  soustředění  v  hotelu  U Jezera na  Orlíku. Děvčata  cvičila  aerobik, pilates, jogu, zumbu  a  připravovala  si  nové  závodní  sestavy

na  stepech. Byl  to  krásný  týden  plný  zábavy  a  sportu. V  září  2011  nastoupila  do  oddílu  aerobiku  další  nová  děvčata  a  jeden  chlapec. Celkem  se  můžeme  pochlubit  59 členy. Moc  mě  to  těší.

Naše  výsledky  a  úspěchy:

15.01.2011  Praha   2.místo-Hvězdičky,  2.místo-Silver  Star,  4.místo-Jazzmenky

19.02.2011  Praha   2.místo-Hvězdičky,  3.místo-Andílci

20.03.2011  Železný Brod     2.místo-Hvězdičky,  3.místo-Andílci

17.04.2011  Nymburk    5.místo-Hvězdičky,   5.místo-Andílci,  5.místo-Jazzmenky

07.05.2011  Praha   4.místo-Silver  Star,  6.místo-Hvězdičky,  7.místo-Andílci,  10.místo-Jazzmenky

04.06.2011  Praha   4.místo-Silver  Star,  7.místo-Hvězdičky

06.11.2011  Praha   3.místo- Silver  Star,  6.místo-Andílci,  7.místo-Čokolády

10.12.2011  Praha   1.místo-Andílci

 

Na  začátku  roku  2012  naše  děvčata  z  oddílu  aerobiku  čekala  opět  sezona  v  plném  proudu.  V  únoru  jsme  se  zúčastnili  závodu

v  master  classu  v  Milíně. Náš  oddíl  měl  nejvíce  závodnic- a  to  celkem  35  děvčat. Vybojovaly  jsme  2  zlaté  a  3  bronzové  medaile.

Závod  pokračoval  pódiovými  skladbami. Tam  se  nám  taky  dařilo  a  nejmladší  tým  děvčat  ve  věku  7-9let  vybojoval  zlatou medaili.

  Do  konce  roku  2012  jsme  se  celkem  zúčastnily  8  závodů. Závodily  jsme  v  pódiových  skladbách  na  stepech  v  Kolíně, Nymburce, 

5x v  Praze, v Českém  Brodě. Celkem  závodilo  6  stepových  týmů. Děvčata  přivezla  3  zlaté, 5  stříbrných  a  1  bronzovou  medaili.

Nejúspěšnější  stepový  týmem  u  nás  na  aerobiku  jsou  děvčata  kategorie  8-11let - ANDÍLCI: Agátka  a Adélka  Vandělíkovy, Petruška

Trojanová, Eliška  Pohořská, Lucinka  Čajanová, Kačka  Klasnová, Kačka  Kasová, Kačka  Havlíčková, Ivanka  Kudrnová. 

   V  srpnu  jsme  si  s  děvčaty  užívaly  na  letním  soustředění  v  hotelu  U  Jezera  v  Klučenicích. Připravovaly  jsme  si  nové  závodní

sestavy - choreografie  a  nabíraly  fyzičku  na  podzimní  závody.

V  září  2012  nám  do  oddílu  přibylo  13  nových  děvčat. Rozšířili  jsme  přípravku  a  museli  jsme  požádat  Sokol  o  další  prostor

na  trénování.  Máme  velkou  radost, že  náš  oddíl  je  úspěšný  a  děvčata  chtějí  k  nám  chodit  na  aerobik. Celkem  se  můžeme

pochlubit  60 členy.

    Od  září  2012  mi  pomáhají  s  tréninky  3  děvčata  z  juniorského  týmu - Dominika  Rydlová, Anetka  Danišová, Maruška  Pohořská.

V  našem  oddíle panuje  dobrá  nálada  a  radost  z  pohybu. Velkou  zásluhu  na  tom  má  náš  úžasný  Sokol  v  Příbrami. Podporuje

nás  trenéry  a  závodníky v  naší  sportovní  činnosti.

 

 Náš sportovní oddíl v Sokolovně Příbrami úspěšně funguje již 5let. V oddíle trénuje pod vedením Lenky Trojanové 76 děvčat a 6 maminek.

V roce 2013 se můžeme pochlubit 8 závodními stepovými týmy a přípravkou naplněnou malými děvčátky ve věku 4-7let.

Naše stepové týmy závodí v 3.výkonnostní třídě. Zúčastňujeme se různých přehlídek v podiových skladbách nebo absolvujeme závody v jednotlivých ligách.

Děti v přípravce trénují 2x týdně  a děvčata ze závodních týmů 3x týdně. Vzhledem k navýšenému počtu našich členů v oddíle musíme trénovat už v obou zrcadlových sálech a občas utíkáme i do tělocvičen Sokolovny.

Na začátku roku 2013 opustily náš oddíl po pěti letech působení závodního týmu a ukončily závodní karieru nejstarší dívky - SILVER STAR.

Ostatní týmy celé jaro úspěšně reprezentovaly Sokol Příbram na jednotlivých závodech a přivezly si spousty medailí.

Nejúspěšnější závodní stepový tým ANDÍLCI - MICHAELS GIRLS ( P.Trojanová, Ag.+AD.Vandělíková, K.Váchová, E.Pohořská, K.Kasová, K.KLasnová, A.Šáchová, K.Havlíčková, L.Čajanová) se může pochlubit i získaným oceněním v Tyršově domě na Přehlídce podiových skladeb,která se konala v Praze 23.3.2013.

Vsrpnu jsme si s děvčaty opět užívaly letní sportovní soustředění v Klučenicích na Orlíku. Připravovaly jsme si nové závodní sestavy- choreografie a nabíraly fyzičku na podzimní závody.

V září 2013 nám do oddílu nastoupila spousta nových děvčat. Máme velkou radost,že dětem se u nás v oddíle líbí a baví je pohybové sestavy  na stepech. Velkou podporou pro mě jsou 3 děvčata z nejstaršího týmu - A.Danišová, D.Rydlová, M.Pohořská. Společně pomáhají a trénují děvčata z přípravky, podílejí se na tvorbě choreografii u některých týmů. A.Danišová na podzim úspěšně absolvovala cvičitelskou třídu ve všestrannosti. Od září trénuje nový budoucí závodní tým - Peřinky. V září náš oddíl obohatil nově vzniklý budoucí závodní stepový tým šesti maminek. Jejich nadšení,energii v trénování obdivujeme a fandíme jim.

Závěr roku byl pro náš oddíl velmi úspěšný. Děvčata z jednotlivých týmů opět přivezla několik medailí. 

 

V roce 2014 v našem sportovním oddíle pilně trénovalo celkem 80 nadšených aerobiček.

Na začátku roku se závodů zúčastnilo celkem 7 stepových týmů. Týmy jsou šetičlenné, sedmičlenné, osmičlenné a desetičlenné. Závodní týmy

ve věku 8-19let trénují 3x týdně a děvčata 5-7let 2x týdně.

Týmy celé jaro úspěšně reprezentovaly Sokol Příbram na jednotlivých závodech a přivezly si spoustu medailí. Velkým bonusem a odměnou

na konci závodní sezony byla přední místa v jednotlivých ligách. Ligu Mistry s mistry v kategorii 8-10let vyhrýly a pohár přivezly Peřinky ( Krystinka

Moravcová, Natálka Beranová, Natálka Váchová, Adélka Matějíčková, Chantal Čížková, Ivana Babíková, Lucie Procházková, Barča Sobolíková).

Vkategorii 11-13let vyhrál a opět pohár přivezl tým Michaels Girls ( Kateřina Klasnová, Kateřina Kasová, Kateřina Havlíčková, Adéla a Agáta

Vandělíková, Adéla Šáchová, Petra Trojanová, Krystína Váchová, Lucie Čajanová, Eliška Pohořská). Vtéto kategorii vybojovaly 2.místo Madony

( Petra Čajanová, Daniela Rydlová, Rebecca Hadrabová, Theodorka Oudová, Barbora Danišová, Markéta Schneebergová, Michaela Račanská,

Aneta Krahulíková, Kateřina Fuňková, Zuzanka Havlíčková). I v kategorii 14-17 let v lize Mistry s mistry jsme měli dva úspěšné týmy. Druhé

místo získaly Kapitánky ( Natálka Poláková, Barbora Peškařová, Tereza Machalová, Sára Oktábcová, Marie Kaprasová, Karolína Brožová)

a 3.místo Rockerky ( Tereza Schneebergrová, Alena Štraubová, Aneta a Barča Křesinová, Aneta Danišová, Dominika Rydlová, Lucka Radová,

Maruška Pohořská ).

Naše závodní sezona vrcholila ještě jednou ligou - KK aerobik. Děvčata ze závodních týmů musela projít čtyřmi ligovými závody, aby mohla

být úspěšně hodnocena ve finále. Finále měly možnost týmy zažít v Kongresovém sále v Praze. Byl to pro všechny silný sportovní zážitek.

Velkým úspěchem v kategorii 8-10let bylo 1.místo - MADONY a 2.místo REBELKY. Děvčata opět přivezla 2 poháry.

V srpnu jsme si opět s děvčaty užívaly letní sportovní soustředění v Klučenicích na Orlíku. Soustředění se zúčastnilo 55 děvčat. Nabíraly jsme fyzičku na podzimní závody a na novou závodní sezonu. Vzáří 2014 k nám do oddílu aerobiku nastoupila další nová děvčata. Náš oddíl je naplněný děvčaty nadšenými pro pohyb. Velkou zásluhu na tom má náš úžasný Sokol v Příbrami. Velice nám vychází vstříc a podporuje nás v naší závodní činnosti. Moc moc jim za náš oddíl děkuji. Velkou pomocí a podporou jsou i 3 děvčata z nejstaršího závodního týmu - Aneta Danišová, Marie Pohořská a Dominika Rydlová. Pomáhají mi s trénováním dětí, organizováním soustředění a dokážou mě i podpořit v náročných situacích. Jsme spolu s děvčaty a dětmi z oddílu rádi, že do Sokola patříme.  Lenka Trojanová